949-824-9127

Hai Jiang, Yi Chen, Zhi Qiao, Kuan0Ching LI, Won Woo Ro, Jean-Luc Gaudiot, “Accelerating MapReduce Framework on Multi-GPU Systems,” Cluster Computing 17(2): 293-301, June 2014