949-824-9127

PhD Students

Danny Abraham
Mitra Behzadi
Joann Chen
Mohammad Fakih
Simon Guo
Tim Johnsen
Yasamin Moghaddas
Mohanad Odema
Dongjoo Seo
Conan Truong
Yutong Wang
Jiacen Xu

Fayzah Alshammari
Rajat Bhattacharjya
Luke Chen
Wael Fatnassi
Ali Heydari
Rachid Karami
Trier Mortlock
Semen Pyankov
Juliano Siloto Assine
Kohei Tsujio
Xiafa Wu
Amir Afandizadeh Zargari

Walaa Amer
Rui Cao
Ping-Xiang Chen
Vivek Govindasamy
Quang Anh Hoang
Jinhwa Kim
Ahmad Nahian
Mariam Rakka
Ajan Subramanian
Goli Vaisi
Yashuo Wu
Yifan Zhang

Hamidreza Alikhani
Yuheng Cao
Ali Derakhshan
Yonatan Gizachew
Salar Jafarlou
Keonho Lee
Paul Nikolian
Ali Rostami
Bo-Lung Tsai
Junyao Wang
Shaoyuan Xie